รูปภาพสินค้า รหัส9789742282141
9789742282141
การเรียนรู้ที่สั้นที่สุด คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตของคนอื่น ส่วนบทเรียนของการลองผิดลองถูกที่ชัดเจนที่สุด คือดอกผลของการลงมือทำเอง
ผู้เขียนประมนต์ สุธีวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 395.00 บาท
ราคาสุทธิ 395.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742282141
จำนวน: 472 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 159 x 230 x 27 มม.
น้ำหนัก: 670 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: โพสต์บุ๊กส์ 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"กาลเวลาจารึกคน" เล่มนี้ จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาและประสบการณ์การทำงานของ "คุณประมนต์ สุธีวงศ์" ที่ปรึกษาด้านการบริหาร และเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในขณะเดียวกันก็ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย รวมไปถึงการทำงานเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอีกมากมาย นำเสนอพร้อมข้อคิดในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านครอบครัว สังคม และการบริหารงาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินชีวิตของทุกคน เพราะหากทั้งสามสิ่งดังที่กล่าวถึงนั้นมีความมั่นคง แข็งแรง เต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจ และมีวิธีการปฏิบัติต่อแต่ละสิ่งอย่างถูกต้อง การที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
:: สารบัญ
ภาค 1
- ชีวิตในวัยเด็ก (2482-2500)
- บางลี่
ฯลฯ

ภาค 2
- ชีวิตนักเรียนของผมในสหรัฐเริ่มต้นที่เมืองโอ๊กแลนด์
- เริ่มต้นในปีที่ก้าวหน้า
ฯลฯ

ภาค 3
- ชีวิตเปลี่ยน ประเทศเปลี่ยน
- ผิดบ้างเพื่อความเจริญ
ฯลฯ

ภาค 4
- โซโกะ โชฉะ (Sogo Shosha)
- หมูไม่กลัวน้ำร้อน
ฯลฯ

ภาค 5
- ชีวิตครอบครัว
- เตรียมตัว
ฯลฯ
:: คำนิยม
การสร้างพลังพลเมืองควรจะเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ หนังสือประสยการณ์ชีวิตของคนดีๆ อย่าง ประมนต์ สุธีวงศ์ น่าจะช่วยก่อให้เกิดความบันดาลใจแก่ผู้คนว่าความดีมีจริง และความดีจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงสังคมให้เกิดบูรณภาพ และสามารถเครื่อนตัวไปข้างหน้าโดยรักษาการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม
-- ประเวศ วะสี --

เป็นหนังสือที่ทรงคุณค่า น่าอ่าน น่าศึกษาถึงประสบการณ์ชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่ง ที่มีหลักในการดำเนินชีวิต มีวิธีคิดมากมายในเรื่องการศึกษา สังคม ครอบครัว และหน้าที่การงาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญในการนำชีวิตให้ชีวิตไปสู่ความสำเร็จอย่างถูกต้องมั่นคง
-- วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย --

หวังว่า "กาลเวลาจารึกคน" จะเป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้คนจารึกสิ่งดีๆ เพื่อตนเอง ครอบครัว และบ้านเมืองเพิ่มขึ้นอีกมากๆ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นได้แม้แต่นิด เชื่อว่าผู้เขียนก็คงปีติสุขและจะเป็นแรงบันดาลใจให้มีคนเขียนหนังสือในทำนองนี้มากขึ้น
-- ภัทระ คำพิทักษ์ --
:: ข้อมูลพิเศษ
รายได้ส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนขอมอบสมทบทุนองค์กรต่อต้านคอรัปชัน (ประเทศไทย)