รูปภาพสินค้า รหัส9789742123932
9789742123932
-
ผู้เขียนรศ.จรินทร์ เทศวานิช, จรินทร์ เทศวานิช, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742123932
จำนวน: 512 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 195 x 265 x 14 มม.
น้ำหนัก: 885 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 01 / 2550
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ เศรษฐศาสตร์การจัดการ เล่มนี้ได้เสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลักษณะขององค์กรธุรกิจ และเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ อุปสงค์ และดุลยภาพของตลาด การวิเคราะห์อุปสงค์ การประมาณอุปสงค์ การพยากรณ์ การวิเคราะห์การผลิต การเคราะห์ต้นทุน รายรับและกำไร การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง โครงสร้างของตลาดและการกำหนดราคาขาย การกำหนดรารในทางปฏิบัติ หลักความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน และบทบาทของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
:: สารบัญ

สารบัญ

 • บทที่ 1 บทนำ

 • บทที่ 2 องค์กรธุรกิจและเป้าหมายของการประกอบธุรกิจ

 • บทที่ 3 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพของตลาด

 • บทที่ 4 การวิเคราะห์อุปสงค์

 • บทที่ 5 การประมาณอุปสงค์

 • บทที่ 6 การพยากรณ์

 • บทที่ 7 การวิเคราะห์การผลิต

 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ต้นทุน

 • บทที่ 9 รายและกำไร

 • บทที่ 10 การวิเคราะห์โปรแกรมแบบเส้นตรง

 • บทที่ 11 โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคาขาย

 • บทที่ 12 การกำหนดราคาในทางปฏิบัติ

 • บทที่ 13 หลักการวิเคราะห์ความไม่แน่นอน

 • บทที่ 14 หลักการวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจลงทุน

 • บทที่ 15 บทบาทของรัฐที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางธุรกิจ
  ฯลฯ