รูปภาพสินค้า รหัส9789742123413
9789742123413
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะนักบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี หรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับนักบัญชี การทำความเข้าใจในศัพท์แสงทางบัญชีที่ใช้ในชีวิตการทำงานทุก ๆ วัน
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742123413
จำนวน: 448 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 110 x 160 x 18 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2550
:: คำนำ
เป็นที่ทราบกันดีว่า การบัญชีนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกจิอย่งมาก ไม่เพียงในเรื่องของการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ด้านการเงินของกิจการเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการสนับสนุนและกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจอีกด้วย กิจการที่ประสบความสำเร็จจึงจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ต้องการนำเสนอเกร็ดความรู้ด้านบัญชีและการบริหารธุรกิจด้วยการอ้างอิงคำกำหนดที่ใช้ในการทำงาน ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยให้หลักเกณฑ์และแนวความคิดในเชิงปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายบัญชี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในฐานะนักบัญชี ผู้ใช้ข้อมูลบัญชี หรือผู้ที่ต้องทำงานร่วมกับนักบัญชี การทำความเข้าใจในศัพท์แสงทางบัญชีที่ใช้ในชีวิตการทำงานทุก ๆ วัน ย่อมสามารถช่วยให้คุณสื่อสารและทำความเข้าใจข้อมูลทางบัญชีได้ดียิ่งขึ้น
:: สารบัญ
- Accountability (ความรับผิดชอบสูงสุด)
- Accountant (นักบัญชี)
- Accounting Analysis (การวิเคราะห์รายการบัญชี)
- Accounting Assumption (ข้อสมมติฐานทางการบัญชี)
- Account Close (การปิดบัญชี)
- Account Code (รหัสบัญชี)
- Accounting Entry (รายการบัญชี)
- Accounting Equation (สมการบัญชี)
- Accounting Laws (กฎหมายเกี่ยวกับบัญชี)
- Accounting Manual (คู่มือปฏิบัติงานบัญชี)
- ฯลฯ