รูปภาพสินค้า รหัส9789742122263
9789742122263
สร้างแนวคิดและความเข้าใจในการบริหารองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักการทางบัญชี
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742122263
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 165 x 235 x 14 มม.
น้ำหนัก: 420 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ เล่มนี้กล่าวถึงแนวคิดทางการบัญชีตั้งแต่พื้นฐานของหลักการบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี และเครื่องมือในการจัดทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงบทบาทของนักบัญชีที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจในอนาคต อันมีผลต่อบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจให้ขับเครื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผู้อ่านยังสามารถนำแนวความคิดใหม่ทางการบัญชีไปใช้กับงานในความรับผิดชอบของตนได้ตามความเหมาะสม
:: สารบัญ
บทที่1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่2 ขั้นตอนการทำบัญชี
บทที่3 การควบคุมภายใน
บทที่4 ภาษีอากร
บทที่5 งบประมาณ
บทที่6 โครงสร้างองค์กรและระบบงานบัญชี
บทที่7 แนวความคิดเรื่อง ControllerFOCUS