รูปภาพสินค้า รหัส9789742121914
9789742121914
-
ผู้เขียนสุธี ขวัญเงิน,ผศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742121914
จำนวน: 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 169 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2548
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ ถือว่าเป็นตำราที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้นหรือการบัญชีการเงินสำหรับนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เขียนได้สร้างความเข้า
ใจพื้นฐานในเรื่องลักษณะทั่วไปของการบัญชี งบการเงินต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความรู้และแนวคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการดำ
เนินงานของธุรกิจ
:: สารบัญ

สารบัญ

 • 1.ลักษณะทั่วไปของการบัญชี

 • 2.งบการเงินของธุรกิจ

 • 3.การประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี

 • 4.สมุดรายวันเฉพาะทางการบัญชี

 • 5.รายการปรับปรุงทางการบัญชี

 • 6.การบัญชีเกี่ยวกับเลินสด

 • 7.การบัญชีเกี่ยวกับสินค้า

 • 8.การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้และตั๋วเงิน

 • 9.การบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา

 • 10.การบัญชีเกี่ยวกับทุน

 • 11.การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

 • 12.ระบบใบสำคัญ