รูปภาพสินค้า รหัส9789742120443
9789742120443
-
ผู้เขียนยรรยง ธรรมธัชอารี

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 165.00 บาท
ราคาสุทธิ 165.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789742120443
จำนวน: 220 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 10 มม.
น้ำหนัก: 350 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: -ไม่ระบุ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2547
:: เนื้อหาโดยสังเขป
' บริหารธุรกิจด้วยแนวคิดการบัญชี ' กล่าวถึงการสร้างแนวคิดและความเข้าใจในการบริหารองค์กรโดยประยุกต์ใช้หลักการทางบัญชี ตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานของหลักการบัญชี วิธีการจัดทำบัญชี และเครื่อมือในการจัดทำบัญชีให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของนักบัญชีที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจในอนาคตอันมีผลต่อบทบาทในการส่งเสริมและผลักดันธุรกิจให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้และสามารถนำแนวความคิดใหม่ทางการบัญชีไปประยุกต์ใช้กับงานในความรับผิดชอบของตนได้ตามความเหมาะสม
:: สารบัญ

สารบัญ

  • บทนำ

  • บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบัญชี

  • บทที่ 2 ขั้นตอนการทำบัญชีการควบคุมภายใน

  • บทที่ 3 การควบคุมภายใน

  • บทที่ 4 ภาษีอากร

  • บทที่ 5 งบประมาณ

  • บทที่ 6 โครงสร้างองค์กรและระบบงานบัญชี

  • บทที่ 7 แนวความคิดเรื่อง ControllerFOCUS

  • ภาคผนวก