รูปภาพสินค้า รหัส9789741956739
9789741956739
การศึกษา... เป็นหัวใจของการพัฒนา
ผู้เขียนชวลิต ชูกำแพง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789741956739
จำนวน: 170 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: มหาสารคาม, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 9 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการวิจัยหลักสูตรและการสอน โดยมีการกำหนดรูปแบบ ขอบเขต และแนวทางการวิจัย เพื่อให้ได้คำตอบหรือผลการวิจัยที่ถูกต้อง การออกแบบการวิจัยขึ้นอยู่กับธรรมชาติของการวิจัยแต่ละเรื่อง และประเด็นปัญหาที่ผู้ที่สนใจจะศึกษา ในการวิจัยทางด้านหลักสูตรและการสอน ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาด้วยความรู้ ความเข้าใจ อย่างกระชับ ง่ายในการศึกษาเรียนรู้ เพื่อให้นิสิต นักศึกษา ที่เรียนสาขาหลักสูตรและการสอน รวมไปถึงครู ผู้บริหาร บุคลากร และผู้สนใจในการพัฒนาหลักสูตรงานวิจัยใช้เป็นแนวทาง
:: สารบัญ
1. หลักการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
2. การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
3. การออกแบบการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
4. การกำหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
5. เครื่องมือวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
6. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน
7. การเขียนรายงานการวิจัยทางหลักสูตรและการสอน