รูปภาพสินค้า รหัส9786169339205
9786169339205
เริ่มจากสิ่งที่น้อย เพื่อผลสำเร็จที่มากกว่า กับ OKR Thailand
ผู้เขียนDan Montgomery (แดน มอนท์โกเมอรี)
ผู้แปลธนัย ชรินทร์สาร, ดร., ดนุพล สยามวาลา, ปรวรรณ สุขช่วย, สัคคภัค นาทีกาญจนลาภ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169339205
จำนวน: 210 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 12 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: Agility Plus Co., Ltd. 
เดือนปีที่พิมพ์: 8 / 2562
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนชุดเครื่องมือในการบริหาร ซึ่งการจะเลือกใช้เครื่องมือได้นั้น จะขึ้นอยู่กับงานที่คุณต้องทำ "ความล่องตัวเชิงกลยุทธ์" ที่นำเสนอในเล่ม เป็นแนวคิดแบบองค์รวมที่เริ่มจากการมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับลูกน้องของคุณ โดยมีพื้นฐานมาจากความตระหนักเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่คนทั้งองค์กรมีร่วมกัน และจะต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สามารถวัดได้ อีกทั้งต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดเผยและส่งเสริมการสนทนากันแบบก่อให้เกิดประโยชน์ และสุดท้าย คุณต้องตระหนักว่าไม่มีใครสามารถเดาอนาคตได้ พื้นฐานของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่กระบวนการที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องด้วยความรวดเร็ว อันประกอบด้วยการทดลอง การให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ และการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติของ OKR นั่นเอง
:: สารบัญ
1 เปิดรับความไม่แน่นอน
2 กลยุทธ์
3 ประเมิน (Assess)
4 กำหนดทิศทาง (Focus)
5 ตั้งมั่น (Commit)
6 ลงมือปฏิบัติ (ACT)
7 เรียนรู้ (Learn)
8 การสร้างกระบวนการบริหารจัดการกลยุทธ์ที่มีความคล่องตัว