รูปภาพสินค้า รหัส9786169031901
9786169031901
สรุป แนวคิด ตัวบท พ.ร.ฎ. และแนวข้อสอบ สำหรับผู้เตรียมตัวสอบเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน
ผู้เขียนบาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), ศรายุทธ์ ตรีรมณ์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 190.00 บาท
ราคาสุทธิ 190.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786169031901
จำนวน: 202 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 255 x 10 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บาลานซ์ (ติวเตอร์หมู), บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2552
:: เนื้อหาโดยสังเขป
รวมสรุปแนวคิด ตัวบท พ.ร.ฏ. และแนวข้อสอบ สำหรับผู้เตรียมสอบแข่งขันเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน พร้อมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและแนวการถาม-ตอบ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
:: สารบัญ
1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น
2. ขอบเขตการใช้บังคับของพระราชกฤษฎีกา
3. หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกา
- พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
- พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
- พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
- พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
- พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖
- พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
- พระราชกฤษฎีกา ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
- แนวข้อสอบ
- เฉลย