รูปภาพสินค้า รหัส9786167970585
9786167970585
ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎกระทรวง-ระเบียบ-ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน ฯลฯ
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167970585
จำนวน: 720 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 212 x 32 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ป.วิอาญา และ ป.วิแพ่ง" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญของกฎหมาย อันประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎกระทรวง-ระเบียบ-ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน รวมถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค โดยในเล่มได้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย

:: สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
- บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
- พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
- พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ฯลฯ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความแพ่ง
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาคดีผู้บริโภค