รูปภาพสินค้า รหัส9786167970547
9786167970547
ประกอบด้วย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎกระทรวง-ระเบียบ-ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน แก้ไขล่าสุด 2560
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 70.00 บาท
ราคาสุทธิ 70.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167970547
จำนวน: 416 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 106 x 144 x 19 มม.
น้ำหนัก: 230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมด้วยพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง กฎกระทรวง-ระเบียบ-ข้อบังคับในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวน แก้ไขล่าสุด 2560 เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ ชัดเจน เข้าใจง่าย ขนาดรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
:: สารบัญ
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477
- ภาค 1 ข้อความเบื้องต้น
- ภาค 2 สอบสวน
- ภาค 3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น
- ภาค 4 อุทธรณ์และฎีกา
- ภาค 5 พยานหลักฐาน
- ภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม
- ภาค 7 อภัยดทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นโทษเบา และลดโทษ

บัญชีแนบท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจาณาความอาญา
พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
ฯลฯ