รูปภาพสินค้า รหัส9786167970516
9786167970516
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 ฯลฯ
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 135.00 บาท
ราคาสุทธิ 135.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167970516
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 475 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค" เล่มนี้ เนื้อหาประกอบไปด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477 และแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 และส่วนที่สองคือ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 แก้ไขล่าสุดโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องทำงานในอาชีพที่ต้องใช้กฎหมายเกี่ยวกับคดีแพ่ง
:: สารบัญ
- พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง พุทธศักราช 2477
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 1 บททั่วไป
ภาค 2 วิธีพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา
ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค