รูปภาพสินค้า รหัส9786167970493
9786167970493
แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด พ.ศ.2560 บรรพ 1-6 จำนวน 1755 มาตรา
ผู้เขียนไพบูลย์ เปียศิริ, ร.ต.อ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 179.00 บาท
ราคาสุทธิ 179.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167970493
จำนวน: 628 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 321 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: พีเอ็นเอ็น มีเดีย กรุ๊ป พับลิชชิ่ง, บจก. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์" ล่มนี้ ได้รวบรวมมาจากประมวลกฎหมายที่ออกใช้ครั้งแรก คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2466 และมีการปรับปรุงมาตลอด เพื่อให้ทันกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีการแก้ไขรวมทั้งสิ้น 30 กว่าครั้ง และการแก้ไขครั้งล่าสุดคือ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสำดวกในการประกอบธุรกิจ โดยในเล่มได้เรียบเรียงเนื้อหาไว้เป็นหมวดหมู่ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
- พระราชกฤษฎีกาให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์บรรพ 1 และ 2 ที่ได้ตรวจชำระใหม่
- พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 1 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ.2435
- ข้อความเบื้องต้น

บรรพ 1 หลักทั่วไป
บรรพ 2 หนี้
บรรพ 3 เอกเทศสัญญา
บรรพ 4 ทรัพย์สิน
บรรพ 5 ครอบครัว
บรรพ 6 มรดก

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์