รูปภาพสินค้า รหัส9786167630120
9786167630120
เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ Excel 2013 ในการทำงานในลักษณะของตารางคำนวณ ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 99.00 บาท
ราคาสุทธิ 99.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167630120
จำนวน: 256 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 11 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซอฟท์เพรส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "โปรแกรมตารางคำนวณ (Excel 2013)" เล่มนี้ เป็นแบบเรียนที่เขียนขึ้นเพื่อใช้ Excel 2013 ในการทำงานในลักษณะของตารางคำนวณ ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาภายในเล่มอธิบายถึงวิธีใช้ Microsoft Excel 2013 ที่ใช้ในการสร้างและจัดการตารางงาน ด้วยเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตร พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดตลอดเล่ม โดยอธิบายเป็นขั้นตอนในแบบ Visual Guide และ Step by Step ที่เข้าใจง่าย และทำตามได้ทันที พร้อมด้วยระบบเมนู 2 ภาษา ที่ช่วยให้ใช้ได้ทั้งรุ่นภาษาไทยและอังกฤษในเล่มเดียวกัน
:: สารบัญ
บทที่ 1 โปรแกรมตารางคำนวณกับไมโครเอ็กเซล
บทที่ 2 การจัดการสมุดงาน (Workbook)
บทที่ 3 การป้อนข้อมูลลงในแผ่นงาน
บทที่ 4 การคำนวณในเอ็กเซล
บทที่ 5 การคำนวณด้วยฟังก์ชัน (Function)
บทที่ 6 การจัดรูปแบบแผ่นงาน
บทที่ 7 การนำเสนอข้อมูลในรูปแผนภูมิ (Chart)
บทที่ 8 การเรียงและการคัดกรองข้อมูล
บทที่ 9 การสรุปผลข้อมูลด้วย PivotTable
บทที่ 10 การวิเคราะห์และการพยากรณ์ข้อมูล
บทที่ 11 การปรับมุมมองและการพิมพ์แผ่นงาน