รูปภาพสินค้า รหัส9786167630113
9786167630113
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสิทธิชัย ประสานวงศ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 115.00 บาท
ราคาสุทธิ 115.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167630113
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซอฟท์เพรส, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์, ภาษา HTML, การจัดรูปแบบเอกสาร, การใส่รูปภาพ, การสร้างตาราง, การเชื่อมโยงเว็บเพจ, การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย, การสร้างแบบฟอร์ม, Cascading Style Sheets, การจัดหน้าแบบแบ่งส่วน ไปจนถึงการ Upload เว็บไซต์ เนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556 อธิบายเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่ายและทำตามได้ทันที พร้อมตัวอย่างประกอบและแบบฝึกหัดตลอดเล่ม เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน และการศึกษาหาความรู้สำหรับผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 การออกแบบเว็บไซต์
บทที่ 2 ภาษา HTML
บทที่ 3 การจัดรูปแบบเอกสาร
บทที่ 4 การจัดรูปแบบตัวอักษร
บทที่ 5 การใส่รูปภาพลงในเว็บเพจ
บทที่ 6 การสร้างตาราง (Table)
บทที่ 7 การเชื่อมโยงเว็บเพจ
บทที่ 8 การใส่ไฟล์มัลติมีเดีย (Multimedia)
บทที่ 9 การสร้างแบบฟอร์มในเว็บเพจ
บทที่ 10 สไตล์ (Style Sheet)
บทที่ 11 การจัดหน้าแบบแบ่งส่วน (Division-based layout)
บทที่ 12 การส่งเว็บไซต์ไปไว้ในอินเทอร์เน็ต