รูปภาพสินค้า รหัส9786167398730
9786167398730
อาจฟังดูน่าฉงน เพราะการที่คนๆ หนึ่งจะต้องจ่ายภาษีจากเงินที่หามาด้วยหยาดเหงื่อและน้ำพักน้ำแรงของตัวเอง ไม่น่าจะสร้างความสุขได้ แต่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์เสียมากกว่า...
ผู้เขียนเอื้อมพร พิชัยสนิธ, ศรพล ตุลยะเสถียร, สิริกมล อุดมผล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398730
จำนวน: 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 130 x 184 x 8 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ทำขึ้นเพื่อให้คนไทยเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เงินทอง การเลือก การออม การบริโภค นโยบายเศรฐกิจของภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งจะทำให้สังคมเรามีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตภายใต้มาตราการต่างๆ ของรัฐ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีคำกล่าวโบราณว่า "มีสองสิ่งที่มนุษย์หนีไม่พ้นในชีวิต หนึ่งคือความตาย สองคือการเสียภาษี" เมื่อเราหนีการเสียภาษีไม่พ้น เราก็ควรจะเข้าใจและอยู่กับมันอย่างมีความสุข!
:: สารบัญ
ตอนที่ 1 แผนที่ภาษี
ตอนที่ 2 หลากทัศนะภาษี หลายพฤติกรรมมนุษย์
ตอนที่ 3 จับจ่ายใช้สอยอย่างรู้ภาษี
ตอนที่ 4 เงินๆ ทองๆ และภาษี
ตอนที่ 5 ภาษีรัก(ษ์)โลก
:: คำนิยม
ใครที่มองหาหนังสือที่อธิบายเรื่องราวของภาษีซี่งเราจ่ายกันอยู่ทุกวันด้วยภาษาที่เป็นกันเอง อ่านแล้วไม่ปวดหัวด้วยศัพท์แสง แถมให้ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิชาการจากต่างแดนแล้ว หนังสือเล่มนี้คือคำตอบ

สังคมไทยต้องการหนังสือประเภทเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน (Popular Economics) เยี่ยงหนังสือเล่มนี้อีกมากเพื่อให้คนไทยเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้เงินทอง การเลือก การออม การบริโภค นโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทำใหสังคมเรามีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจสำหรับการดำเนินชีวิตภายใต้มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีคำกล่าวโบราณว่า "มีสองสิ่งที่มนุษย์หนีไม่พ้นในชีวิตหนึ่งคือความตาย สองคือการเสียภาษี" เมื่อเราหนีการเสียภาษีไม่พ้น เราก็ควรจะเข้าใจและอยู่กับมันอย่างมีความสุข
-- รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ --
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์