รูปภาพสินค้า รหัส9786167398662
9786167398662
-
ผู้เขียนเพลินพิศ สัตย์สงวน, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 440.00 บาท
ราคาสุทธิ 440.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398662
จำนวน: 492 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 261 x 22 มม.
น้ำหนัก: 855 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2554
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร" เล่มนี้ เกิดจากประสบการณ์ในการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ของผู้เขียน ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการสอดแทรกเนื้อหาด้านการเงินการธนาคารของประเทศไทยในแต่ละบทที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง ซึ่งจะปรากฏอยู่ในกรอบของแต่ละบท เช่น เมื่ออธิบายเรื่องเส้น Yield Curve ก็จะมีข้อมูลเส้น Yield Curve ของประเทศไทยมาแสดงประกอบด้วย หรือเมื่อพูดถึงเรื่องนโยบายการเงิน ก็พยายามอธิบายเน้นนโยบายการเงินของประเทศไทยมากกว่าที่จะอธิบายนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา

เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 3 และปีที่ 4 ที่เรียนสาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร และผู้ที่มีพื้นความรู้วิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค มาพอสมควร แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ ก็สามารถอ่านตำราเล่มนี้ได้ โดยอ่านข้ามบางบทที่เป็นคำนวณหรือบทที่ยากๆ ออกไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบการเงินและตลาดการเงิน (Financial System and Markets)
บทที่ 2 ตลาดการเงินในระดับจุลภาค (Microeconomics of Financial Markets)
บทที่ 3 อัตราดอกเบี้ยและเส้น Yield Curve
บทที่ 4 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย (Theory of Interest Rates)
บทที่ 5 ทฤษฎีการเลือกถือสินทรัพย์และทฤษฎีที่ใช้วิเคราะห์ตลาดทุน (Theory of Portfolio Selection)
บทที่ 6 สถาบันการเงิน (Financial Institutions)
บทที่ 7 การบริหารธนาคารพาณิชย์ (Bank Management)
บทที่ 8 ทฤษฎีของธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ (The Theory of the Banking Firm)
บทที่ 9 การสร้างเงินของธนาคารพาณิชย์ และกระบวนการเกี่ยวกับปริมาณเงิน (Multiple Deposit Creation and the Money Supply Process)
บทที่ 10 ธนาคารกลางและนโยบายการเงิน (The Central Bank and the Monetary Policy)
บทที่ 11 เครื่องมือและกลยุทธ์ในการดำเนินนโยบายการเงิน (Monetary Policy Tools)
บทที่ 12 เครื่องมือนโยบายการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States of America's Tools of Monetary Policy)
:: ข้อมูลพิเศษ
ดร.เพลินพิศ สัตย์สงวน
- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท Wichita University, USA
- ปริญญาเอก Missouri University, USA