รูปภาพสินค้า รหัส9786167398570
9786167398570
พื้นฐานสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน
ผู้เขียนเพชรี ขุมทรัพย์, ศจ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 360.00 บาท
ราคาสุทธิ 360.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398570
จำนวน: 432 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 261 x 20 มม.
น้ำหนัก: 760 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 12 เดือน 7 ปี 2011
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ใช้เป็นตำราประกอบการบรรยายวิชาวิเคราะห์งบการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ และวิเคราะห์หลักทรัพย์ และใช้เป็นพื้นฐานสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน ในเล่มได้เสนอตัวอย่างวิเคราะห์โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สรุปผลการวิเคราะห์และแนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับการเขียนรายงาน ถ่ายทอดเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 การวิเคราะห์งบการเงิน
บทที่ 2 งบดุล
บทที่ 3 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
บทที่ 4 งบกำไรขาดทุนและกำไรผสม
บทที่ 5 วิธีย่อส่วนตามแนวดิ่ง
บทที่ 6 การวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้ม
บทที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินทุน
บทที่ 8 วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของเงินทุนหมุนเวียน
บทที่ 9 วิเคราะห์งบกระแสเงินสด
บทที่ 10 การใช้ประโยชน์จากงบแสดงการเคลื่อนไหวของเงินทุนในการวิเคราะห์โครงการ และการวางแผนทางการเงิน
ฯลฯ