รูปภาพสินค้า รหัส9786167398266
9786167398266
เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเเฉพาะ
ผู้เขียนทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 390.00 บาท
ราคาสุทธิ 390.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167398266
จำนวน: 435 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 795 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 13 เดือน 8 ปี 2010
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกำหนดกฎหมายหลักกฎหมายทั่วไป การใช้และการตีความหมายแพ่งและพานิณิชย์ว่าด้วยบุคคล ทรัพย์ นิติกรรม สัญญา หนี้ เอกเทศสัญญาต่างๆ ประกันภัย ประนีประนอมยอมความ ตั๋วเงิน หุ้นส่วสนและบริษัท ครอบครัว มรดก ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ.ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และอีกหลากหลาย รวมถึงความรู้ทั่วไปของกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา และวิธีพิจารณาความแพ่งในจุดที่สำคัญต่างๆ โดยผู้เขียนได้จัดทำขึ้นอย่างละเอียด เป็นระบบ เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงกันของตัวบทกฎหมาย เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษากฎหมายในเวลาอันจำกัด และผู้ศึกษาที่มีความสนใจกฎหมายเรื่องใดโดยเฉพาะ จะได้มีพื้นความรู้เพียงพอที่จะไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือหลักที่แนะนำไว้แต่ละเรื่องตามความต้องการ
:: สารบัญ
ภาค 1 ความรู้ทั่วไป
- บทที่ 1 มนุษย์กับสังคมและกฎเกณฑ์
- บทที่ 2 กฎหมายและระบบกฎหมาย
- บทที่ 3 การตีความและการอุดช่องว่างกฎหมาย

ภาค 2 กฎหมาย
- บทที่ 4 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ทั่วไป
- บทที่ 5 นิติกรรม
- บทที่ 6 สัญญา
ฯลฯ

ภาค 3
- บทที่ 27 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- บทที่ 28 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง