รูปภาพสินค้า รหัส9786167306858
9786167306858
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เเละ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2554
ผู้เขียนสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ขอบน้ำตาล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 80.00 บาท
ราคาสุทธิ 80.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167306858
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 144 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สมใจ แซ่ฮ้อ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 3 ปี 2011
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2554 ในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด นำเสนอในรูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก
:: สารบัญ
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 พระมหากษัตริย์
หมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย
หมวดที่ 4 หน้าที่ของชาวชนไทย
หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
หมวดที่ 6 รัฐสภา
หมวดที่ 7 การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน
หมวดที่ 8 การเงิน การคลัง และงบประมาณ
หมวดที่ 9 คณะรัฐมนตรี
หมวดที่ 10 ศาล
ฯลฯ