รูปภาพสินค้า รหัส9786167227696
9786167227696
เจาะลึกให้เห็นภาพการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจโดยใช้การควบรวมกิจการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้เขียนกิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์, ศ.พิเศษ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167227696
จำนวน: 228 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 13 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เดือนปีที่พิมพ์: 12 / 2549
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 3 เดือน 3 ปี 2014
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "การควบรวมกิจการ : โอกาสของธุรกิจไทย" ถ่ายทอดโดยผู้ที่มีทั้งความรู้ทางตรงและมากด้วยประสบการณ์ด้านกฎหมายธุรกิจ ภาษี และการควบคุมกิจการ คุณจะได้ทราบถึงภาพรวมของการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ ด้วยวิธีการควบรวมกิจการอย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน และให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการควบรวมกิจการจากประสบการณ์ในระยะที่ผ่านมาและตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจเป็นตัวอย่างประกอบ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ภาพรวมของการควบรวมกิจการในประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 การควบรวมกิจการ : กลยุทธ์ทางเลือกและทางออกของธุรกิจไทย
บทที่ 3 อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
บทที่ 4 วิกฤตทางการเงินในสหรัฐอเมริกาและยุโรป : โอกาสของธุรกิจไทย
บทที่ 5 การเตรียมความพร้อมต่อกระแสในการควบรวมกิจการของนักธุรกิจไทย
บทที่ 6 คิดครบก่อนควบรวมกิจการ
บทที่ 7 การควบรวมกิจการกับธุรกิจครอบครัว
บทที่ 8 รูปแบบหลักของควบรวมกิจการในประเทศไทย
บทที่ 9 ข้อพิจารณาทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
บทที่ 10 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการควบรวมกิจการในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะ
บทที่ 11 ข้อพิจารณาทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ : ข้อเสนอแนะ