รูปภาพสินค้า รหัส9786167060941
9786167060941
หนังสือที่ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่สนใจระบบลีนทุกคนต้องอ่าน
ผู้เขียนTaiichi Ohno
ผู้แปลบุญเสริม วันทนาศุภมาต, ภวัต ปุณยพัฒน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786167060941
จำนวน: 188 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 149 x 229 x 11 มม.
น้ำหนัก: 265 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: แมคกรอ-ฮิล, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"สุดยอดลีนของคุณโอโน่" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่จะมาช่วยเติมเต็มให้การนำระบบการผลิตแบบ "ลีน" ไปประยุกต์ใช้ได้ผลดีขึ้นอย่างชัดเจน "ไทอิจิ โอโน" อธิบายแนวคิด หลักการ ได้อย่างง่ายๆ ชัดเจน ลุ่มลึก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาที่หลายบริษัทล้มเหลวในการนำระบบการผลิตแบบลีนไปใช้ เพราะบริษัทเหล่านั้นต่างมุ่งเน้นเพียงใช้ชุดเครื่องมือของลีนซึ่งไม่สามารถรักษาระบบได้

"ไทอิจิ โอโน" ยังได้อธิบายถึงความเข้าใจผิดของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมักจะใช้ความรู้สึกมาตัดสินใจมากกว่าการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง ดังนั้น หน้าที่ที่สำคัญที่สุดของผู้บริหารและหัวหน้างานทุกระดับ คือการเข้าไปพูดคุย สั่งสอน พร้อมทั้งศึกษา แนะนำให้พนักงานทดลองปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ดีกว่าในสถานที่ปฏิบัติจริง ทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่เกิดได้ตรงจุดมากกว่าการแนะนำในเชิงทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
:: สารบัญ
Chapter 1 คนฉลาดแก้ไขวิถีทางของตนเอง
Chapter 2 ถ้าคุณผิด ทำให้มันถูก
Chapter 3 ประสิทธิภาพลดลง จากความเข้าใจผิด
Chapter 4 ยืนยันความล้มเหลวด้วยตาตนเอง
Chapter 5 สามัญสำนึกที่มีความเข้าใจผิดซ่อนอยู่
Chapter 6 การคำนวณทางคณิตศาสตร์มีจุดบอด
Chapter 7 ไม่ต้องกลัวการสูญเสียโอกาส
Chapter 8 การผลิตในปริมาณจำกัด คือการผลิตที่ค่าใช้จ่ายต่ำ
Chapter 9 ลดวัตถุดิบคงคลัง เพิ่มงานระหว่างผลิต
Chapter 10 การผลิตจำนวนมากถูกกว่า คือ การเข้าใจผิด
ฯลฯ