รูปภาพสินค้า รหัส9786165932387
9786165932387
ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ พร้อมข้อสังเกต จากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ถึงปี 2564 ตอนที่ 8 และของศาลฎีกา ปี 2564 เล่มที่ 6 และมีคำพิพากษาฎีกาบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกา
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 450.00 บาท
ราคาสุทธิ 450.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165932387
จำนวน: 848 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 230 x 37 มม.
น้ำหนัก: 1195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 12 เดือน -- ปี 2022
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอหลักและคำพิพากษากฎหมายอาญาที่สำคัญ ซึ่งเป็นการปรับปรุงเนื้อหาใหม่ เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93, 74 โดยกำหนดอายุขั้นต่ำของเด็กให้สูงขึ้น จากเดิมที่อายุไม่เกิน 10 ปี ไม่ต้องรับโทษ เป็นอายุไม่เกิน 12 ปี ไม่ต้องรับโทษ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ส่วนเนื้อหาอื่นๆ ได้ปรับปรุงและเพิ่มเติมแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ พร้อมข้อสังเกตจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ถึงปี 2564 ตอนที่ 8 และของศาลฎีกาปี 2564 เล่มที่ 6 และมีคำพิพากษาฎีกาบางส่วนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมคำถาม-ตอบเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจท้ายเล่ม
:: สารบัญ
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 1 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิด
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย
- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง
- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ

ภาค 3 ลหุโทษ
- คำถามท้ายเล่ม