รูปภาพสินค้า รหัส9786165887502
9786165887502
จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือประกอบการกฎหมาย โดยการย่อตัวบทกฎหมายพร้อมทั้งระบุชื่อมาตราต่าง ๆ ไว้ ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และอีกมากมาย
ผู้เขียนยุวิสส์ร์ชญา ยกซิ่ว

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 75.00 บาท
ราคาสุทธิ 75.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165887502
จำนวน: 52 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 4 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: กรภัทร บุญฤทธิ์ 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นคู่มือประกอบการกฎหมาย โดยการย่อตัวบทกฎหมายพร้อมทั้งระบุชื่อมาตราต่าง ๆ ไว้ ทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจและจดจำกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2562 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) พ.ศ. 2563 โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย รูปเล่มกะทัดรัด เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้เตรียมสอบเนติบัณฑิตยสภา ผู้เตรียมสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ผู้เตรียมสอบอัยการผู้ช่วย ผู้เตรียมสอบตำรวจใช้ในการอ้างอิง และเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนผู้สนใจ
:: สารบัญ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1 บททั่วไป ลักษณะ 5 พยานหลักฐาน
- หมวด 1 บททั่วไป
- หมวด 2 ว่าด้วยการมาศาลของพยานและการซักถามพยาน
- หมวด 3 การนำพยานเอกสารมาสืบ
- หมวด 4 การตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 5 พยานหลักฐาน
- หมวด 1 หลักทั่วไป
- หมวด 2 พยานบุคคล
- หมวด 3 พยานเอกสาร
- หมวด 4 พยานวัตถุ
- หมวด 5 ผู้เชี่ยวชาญ