รูปภาพสินค้า รหัส9786165821315
9786165821315
เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ในหมวด 3 และปรับปรุงตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ในปี 2563 โดยอ้างอิงจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต
ผู้เขียนสหรัฐ กิติ ศุภการ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 420.00 บาท
ราคาสุทธิ 420.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165821315
จำนวน: 784 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 232 x 36 มม.
น้ำหนัก: 1120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: สุนทรี สรรเสริญ 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 11 เดือน 6 ปี 2021
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"หลักและคำพิพากษา กฎหมายอาญา" ในการพิมพ์ครั้งที่ 11 นี้ ได้เพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ในหมวด 3 ความผิดฐานทำให้แท้งลูก มาตรา 301 และเหตุยกเว้นความผิดตามมาตรา 305 ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และปรับปรุงตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ ในปี 2563 โดยอ้างอิงจากหนังสือคำพิพากษาฎีกาของเนติบัณฑิต ถึงปี 2563 ตอน 3 และของศาลฎีกา ถึงปี 2563 เล่ม 1 และมีคำพิพากษาฎีกาบางสวนจากระบบสืบค้นคำพิพากษาฎีกาของศาลฎีกา โดยในเล่มได้เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
:: สารบัญ
ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป
- ลักษณะ 2 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดทั่วไป
- ลักษณะ 3 บทบัญญัติที่ใช้แก่ความผิดลหุโทษ

ภาค 2 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 1 ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
- ลักษณะ 2 ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง
- ลักษณะ 3 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม
- ลักษณะ 4 ความผิดเกี่ยวกับศาสนา
- ลักษณะ 5 ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
- ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง
- ลักษณะ 7 ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน
- ลักษณะ 8 ความผิดเกี่ยวกับการค้า
- ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ
- ลักษณะ 10 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย
- ลักษณะ 11 ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเเสียง
- ลักษณะ 12 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
- ลักษณะ 13 ความผิดเกี่ยวกับศพ

ภาค 3 ลหุโทษ