รูปภาพสินค้า รหัส9786165156158
9786165156158
ในวงการธุรกิจที่ขยายและเติบโต เทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เราจึงต้องก้าวให้ทันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ "คน"
ผู้เขียนจารุนันท์ อิทธิอาวัชกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 170.00 บาท
ราคาสุทธิ 170.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786165156158
จำนวน: 170 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 10 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 2 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนพบว่า การบริหารคน นั้นท้าทายมาก คนแต่ละคนไม่เหมือนกันและปัญหาที่แตกต่างกัน บางครั้งจึงต้องบริหารคนแบบเหนือตำรา ผู้เขียนจึงตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ในชุดของซีรีย์ต่อจากบริหารคนเหนือตำรา เล่ม1 และเล่มที่ 2 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมตัว HR รวมทั้งผู้บริหารและผู้ที่สนใจงานด้านบริหารบุคคล เข้าสู่ AEC โดยหวังอยากให้เป็นคัมภีร์คลังศัพท์สำหรับงานที่ต้องบริหารคน เรียงจาก A -Z ซึ่งอธิบายทั้งความหมายและแนะแนวทางนำไปใช้ในการทำงานจริงของท่านผู้อ่านได้
:: สารบัญ
- Attrition อัตราการลาออก บ่งบอกระดับความผูกพัน
- Benefit สิทธิประโยชน์ต้อง fit กับคนและองค์กร
- Career วางแผนก้าวหน้าพาตนเองก้าวไกล
- Development เน้นพัฒนา เพิ่มคุณค่าคน
- Employer of Choice องค์กรที่ใช่ในหัวใจพนักงาน
- Flexy Management บริหารยืดหยุ่นให้ผลยั่งยืน
- Gold-Collar Worker มนุษย์ทองคำ
- High Performance Organization สู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิผลสูง
- Incentive ค่าตอบแทนพิเศษต้องใส่ใจเป็นพิเศษ
- Job Satisfaction ความพึงพอใจในงาน
ฯลฯ
:: คำนิยม
การที่คุณหมิม จารุนันท์ ได้เอาเรื่องผู้นำ ระบบในการบริหาร และภาพลักษณ์ เพื่อจูงใจในการสร้างความผูกพันองค์กร การสร้างความสมดุลของชีวิตกับงาน ด้วยการนำเอาประสบการณ์ตนเองที่เชี่ยวชาญและพบคนที่หลากหลาย นำมาเล่าประกอบเป็นตัวอย่าง พร้อมกับคำศัพท์ตามตัวอักษรในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่ได้ความรู้และความสนุกสนานเหมือนเดินผ่านไปในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ อย่างน่าสนใจ
-- พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ --
ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
ผู้อำนายการหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้าสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

คุณจารุนันท์ได้กลั่นกรองความรู้และประสบการณ์ในวงการ HR ทั้งหมด เพื่อเรียบเรียงเป็นบริบทแวดล้อมของวงการ HR ตั้งแต่ A-Z และถ่ายทอดออกมาสู่สายตาของผู้อ่านด้วยถ้อยคำที่แม้เรียบเงียบ ทว่าเข้าถึงแก่นแท้ของ "คน" ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังได้ยกยกตัวอย่างประกอบที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย โดยเฉพาะบุคลากรยุคใหม่ที่ใคร่รู้บริบทของ HR เพื่อเก็บเกี่ยวต่อยอดสู่เส้นทางสายอาชีพได้อย่างน่าภาคภูมิใจอีกด้วย
-- คุณอริญญา เถลิงศรี --
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทที่ปรึกษา เอพีเอ็ม กรุ๊ป

หากจะหาอาหารสมองเพื่อการเรียนรู้แนวคิดบริหารคนผ่านคำศัพท์สำคัญๆ ที่ผ่านการคัดเลือก และร้อยเรียงมาเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานน่าสนใจ หนังสือเล่มนี้ก็ถือเป็น 1 รายการเลิศรส ที่ไม่เพียงจะทำให้สมองพัฒนาเท่านั้น หากแต่ยังทำให้จิตใจเบิกบาน สามารถทำงานเกี่ยวกับคน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นงานที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งได้อย่างสนุกสนานและทันสมัยไม่แพ้ใครในโลกหล้าเลยทีเดียวเชียว
-- รองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ ดุดร --
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(อดีตผู้อำนายการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)