รูปภาพสินค้า รหัส9786164820128
9786164820128
นำเสนอองค์ความรู้ของการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่นิยาม ความสำคัญประเด็นการบริหารเพื่อผลลัพธ์การวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ
ผู้เขียนวุฒิไกร งามศิริจิตต์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 290.00 บาท
ราคาสุทธิ 290.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820128
จำนวน: 376 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 790 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
นำเสนอองค์ความรู้ของการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่นิยาม ความสำคัญประเด็นการบริหารเพื่อผลลัพธ์การวิเคราะห์ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแบบการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ ไปจนถึงหลักการพัฒนาตัวแบบการวิเคราะห์ในการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมสรุปเนื้อหา และแบบทดสอบท้ายบท เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความสามารถในการวิเคราะห์
บทที่ 2 ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 3 การวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 4 ตัวแบบการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 5 วิธีการและกระบวนการเพื่อวิเคราะห์
บทที่ 6 เทคโนโลยีเพื่อการวิเคราะห์
บทที่ 7 กรณีศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศในงานทรัพยากรมนุษย์
บทที่ 8 การนำการวิเคราะห์ในงานทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในองค์กร