รูปภาพสินค้า รหัส9786164820067
9786164820067
ประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นหมวดการเรียนรู้ต่าง ๆ และกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น เพื่อเป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึงประยุกต์ใช้ในการทำงาน
ผู้เขียนดาวิษา ศรีธัญรัตน์, ผศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 300.00 บาท
ราคาสุทธิ 300.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164820067
จำนวน: 212 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, สถาบัน 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อคิดและเป็นแนวทาง สำหรับการออกแบบและดำเนินการด้านทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์การ อันเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์การอย่างเป็นรูปธรรม ประกอบไปด้วยเนื้อหาซึ่งแบ่งเป็นหมวดการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งอธิบายอย่างละเอียด เข้าใจง่าย พร้อมกรณีศึกษาเพื่อให้ผู้อ่านได้พิจารณาประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในสถานการณ์ที่สมมติขึ้น พัฒนาการบวนการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการประยุกต์ใช้เนื้อหาและหลักการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำความรู้และทักษะที่นำเสนอในเล่มไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับการปฏิบัติงานจริง
:: สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ : ระบบงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์กับการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 2 การวิเคราะห์และออกแบบงาน
บทที่ 3 การวางแผนกำลังคน การสรรหา และการคัดเลือก
บทที่ 4 การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
บทที่ 5 การจูงใจพนักงาน : การบริหารการตอบแทนพนักงาน
บทที่ 6 การฝึกอบรมและพัฒนา
บทที่ 7 การรักษาพนักงานและการจัดการความผูกพันของพนักงาน
บทที่ 8 การพัฒนาสายอาชีพและการบริหารจัดการคนเก่ง
บทที่ 9 กรณีศึกษา