รูปภาพสินค้า รหัส9786164558052
9786164558052
จงใช้หลักการและแนวคิดทางปฏิบัติในหนังสือเล่มนี้ ทำให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน และมีความสุขในการดำเนินชีวิต "คุณทำได้แน่นอน"
ผู้เขียนอารมย์ เพ็ชรมณี, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164558052
จำนวน: 272 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 128 x 184 x 14 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ณัฏฐา พืชผล 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ มุ่งหมายเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจว่า "สมรรถนะ" ที่ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะส่วนบุคคล สามารถพัฒนาและยกระดับให้สูงขึ้นได้ ซึ่งจะทำให้คุณเป็นคนเก่งที่โดดเด่น "เป็นมนุษย์ทองคำที่องค์กรไหนๆ ก็ต้องการ" ส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในการทำงาน เกิดความมั่นคง และมีความสุขในชีวิต โดยผู้เขียนได้นำเสนอหลักการและแนวทางปฏิบัติของการเป็นคนที่มีสมรรถนะ เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจ และนำไปปรับใช้ได้กับทุกสถานการณ์

:: สารบัญ
บทนำ สมรรถนะ Competency
บทที่ 1 Who ใคร
บทที่ 2 What อะไร
บทที่ 3 Where ที่ไหน
บทที่ 4 When เมื่อไร
บทที่ 5 Why ทำไม
บทที่ 6 How อย่างไร
บทที่ 7 How much เท่าไร
บทที่ 8 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- บทสรุป
:: คำนิยม
ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยผู้อ่านเรียนรู้ในการบริหารจัดการปัจจัยทั้งสอง เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จในชีวิต ทั้งทางด้านการงานและชีวิตส่วนตัว การเรียนรู้และฝึกหัดตนเอง เพื่อยกระดับความคิดให้มีทัศนคติและวิธีการคิดเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ รวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนังสือเล่มนี้จะมีการตั้งคำถามต่อผู้อ่าน และนำเสนอหลักการที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากหลากหลายกรณีเพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพ และสามารถนำแนวคิดต่อยอดไปสู่การพัฒนาตนเองได้ โดยมีหัวใจคือ "การลงมือทำ"
-- นายธรรมยศ ศรีช่วย --
ปลัดกระทรวงพลังงาน

หนังสือของ ดร.อารมย์ เพ็ชรมณี เป็นหนังสือที่อ่านง่ายเข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เหมาะกับนักศึกษาที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน เหมาะสำหรับผู้ทำงานที่จะพัฒนาตนเอง ให้ทำงานไหลลื่น เหมาะสำหรับผู้จัดการสร้างหลักสูตรการพัฒนาทีมงาน เหมาะสำหรับเป็นหนังสืออ่านประกอบการเรียนในวิชา HRM และ OD ได้
-- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บรรพต วิรุณราช --
คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา