รูปภาพสินค้า รหัส9786164411692
9786164411692
สรุปเนื้อหาตามบทเรียนตรงตามหลักสูตรใหม่ แนวคิดและเทคนิคในการทำข้อสอบ เพื่อเพิ่มเกรดในทุกภาคเรียน และต่อยอดทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป
ผู้เขียนเชษฐา ศุภการกิตติกุล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 475.00 บาท
ราคาสุทธิ 475.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164411692
จำนวน: 592 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 262 x 31 มม.
น้ำหนัก: 1035 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: I Love CU, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สรุปเนื้อหาวิชาเคมี สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรงตามบทเรียนของหลักสูตรใหม่ แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน พร้อมสูตรเคมี และตัวอย่างประกอบ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหาและจดจำได้ง่าย ท้ายบทมีแบบฝึกหัดทบทวนความรู้ โดยมีเฉลยอย่างละเอียด พร้อมอธิบายแนวคิดและเทคนิคในการตอบ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอ่านทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบ เพื่อเพิ่มเกรดในทุกภาคเรียน และต่อยอดทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อไป

:: สารบัญ
บทที่ 1 อะตอมและตารางธาตุ
บทที่ 2 พันธะเคมี
บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
บทที่ 4 ปริมาณสัมพันธ์
บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (Rate of chemical reaction : R)
บทที่ 7 สมดุลเคมี (Chemical Equilibrium)
บทที่ 8 กรด-เบส
บทที่ 9 เซลล์ไฟฟ้าเคมี
บทที่ 10 ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
ฯลฯ