รูปภาพสินค้า รหัส9786164150386
9786164150386
เรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายการสำคัญต่าง ๆ รวมถึงความเสี่ยงของธุรกิจ เรียนรู้โครงสร้างและอ่านงบการเงินให้เป็น การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และการประเมินมูลค่ากิจการ
ผู้เขียนอุษณีย์ ลิ่วรัตน์

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164150386
จำนวน: 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 10 มม.
น้ำหนัก: 215 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2561
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ธุรกิจประกันภัยถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความเฉพาะตัว และค่อนข้างจะมีความซับซ้อน และมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์กำกับดูแลเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในห้อนกลุ่มนี้ทั้งสิ้น หนังสือชุด "การวิเคราะห์หลักทรัพย์ราย Sector : หุ้นกลุ่มประกันภัย" เขียนโดยคุณ "อุษณีย์ ลิ่วรัตน์" เล่มนี้ ได้อธิบายการวิเคราะห์หุ้นกลุ่มประกันภัย เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม การวิเคราะห์โครงสร้าง การอ่านงบการเงิน วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ตลอดจนการประเมินมูลค่ากิจการ โดยใช้คำอธิบายและตัวอย่างประกอบเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ง่าย และนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นได้
:: สารบัญ
01 เรียนรู้พื้นฐานอุตสาหกรรมประกันภัย
02 รู้จักผู้ประกอบการกลุ่มประกันภัย
03 วิเคราะห์รายได้
04 วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
05 วิเคราะห์ความเสี่ยง
06 วิเคราะห์งบการเงิน
07 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
08 ประเมินมูลค่ากิจการ
:: คำนิยม
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือชุดดังกล่าวจะเป็นคู่มือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนในหุ้นกลุ่มประกันภัยให้สอดคล้องตามเป้าหมายการลงทุนของตน และสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวได้อย่างยั่งยืน
-- นางเกศรา มัญชุศรี --
กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนังสือเล่มนี้คุณอุษณีย์ได้เขียนจากประสบการณ์ของการเป็นนักวิเคราะห์อาวุโส ในกลุ่มธุรกิจการเงิน รวมถึงธุรกิจประกันภัย มีลำดับการเขียนเนื้อหาให้อ่านได้เข้าใจง่าย ผมเชื่อว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์ และทำความเข้าใจกับเรื่องที่ซับซ้อนอย่างสนุกสนาน
-- ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ --
ประธานกรรมการบริหาร บล. เอเซีย พลัส --

ผมเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นนักลงทุน ผู้บริโภคสินค้าประกันภัย หรือแม้กระทั่งคนในธุรกิจประกันภัยเอง
-- โอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ --
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)