รูปภาพสินค้า รหัส9786164150263
9786164150263
ผมเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเงินการลงทุน โดยเฉพาะได้ทำงานในตลาดทุน ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้กับการทำงานในแวดวงของผมได้อย่างสนิทใจ
ผู้เขียนสันติ กีระนันทน์, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 160.00 บาท
ราคาสุทธิ 160.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164150263
จำนวน: 92 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 147 x 206 x 6 มม.
น้ำหนัก: 120 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2560
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"วิเคราะห์เศรษฐกิจพอเพียงในบริบทตลาดทุน" เล่มนี้ เป็นการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการเงินการลงทุนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด นำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ชวนคิด ชวนติดตามตลอดเล่ม
:: สารบัญ
- จุดเริ่มต้นแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักการพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
- การวิเคราะห์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : บริบทตลาดทุน
- คุณสมบัติข้อแรก ความพอประมาณ
- คุณสมบัติข้อสอง ความมีเหตุผล
- คุณสมบัติข้อสาม การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
- เงือนไขสำคัญ 2 เงื่อนไข
- เงื่อนไขความรู้
- เงื่อนไขคุณธรรม
- การสอดประสานของ 3 ห่วง 2 เงื่อนไขฃ
ฯลฯ