รูปภาพสินค้า รหัส9786164062573
9786164062573
นำเสนอแนวทางการจัดการซับพลายเชนสำหรับธุรกิจบริการเพื่อนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ
ผู้เขียนศากุน บุญอิต, ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 320.00 บาท
ราคาสุทธิ 320.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164062573
จำนวน: 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 160 x 234 x 18 มม.
น้ำหนัก: 495 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ศากุน บุญอิต 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2558
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การจัดการซัพพลายเชนเพื่อความเป็นเลิศ" เล่มนี้ ได้รวบรวมหลักการ แนวคิด พร้อมทั้งกรณีศึกษาและผลงานวิจัย รวมถึงแนวโน้มการจัดการซัพพลายเชนที่น่าสนใจ อาทิ แนวคิดการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจบริการที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักในอดีตที่ผ่านมา ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการสร้างกลยุทธ์ซัพพลายเชนที่เหมาะสมในการแข่งขันกับองค์กรและภูมิภาค อีกทั้งยังช่วยให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
:: สารบัญ
บทที่ 1 การจัดการซัพพลายเชน
บทที่ 2 การวัดสมรรถนะซัพพลายเชนและผลประกอบการด้านการเงิน
บทที่ 3 กลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน
บทที่ 4 กลยุทธ์การจัดหาวัตถุดับหรือชิ้นส่วน
บทที่ 5 กลยุทธ์การกระจายสินค้าและจัดจำหน่าย
บทที่ 6 การบูรณาการในซัพพลายเชน
บทที่ 7 การจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม
บทที่ 8 การจัดการซัพพลายเชนการบริการ
บทที่ 9 แนวโน้มการจัดการซัพพลายเชนในอนาคต
:: คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักการ แนวคิด กรณีศึกษา รวมถึงแนวโน้มการจัดการซัพพลายเชนที่น่าสนใจ อาทิเช่น แนวคิดการจัดการซัพพลายเชนเพื่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการซัพพลายเชนในธุรกิจซึ่งยังไม่ได้ถูกกล่าวถึงมากนักในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับใช้สำหรับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและภูมิภาคได้
-- ดร.การดี เลียวไพรัตน์ --
กรรมการผู้จักการ
C asean

ช่วยให้เข้าใจการกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการจัดการซัพพลายเชน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจ รวมถึงการสร้างความยืดหยุ่นในซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การดำเนินธุรกิจที่มีความผันผวน
-- ประภาพันธ์ เหมะสุทธินันท์ --
Analyst-Business Continuity Management
SCG Chemicals

เน้นย้ำแนวคิดด้านกระบวนการจัดการซัพพลายเชนและสอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจที่มีความผันผวน หนังสือนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในการจัดการซัพพลายเชน
-- ภรภัทร นาคนิมิตรุ่ง --
Cluster Procurement Operations Assistant Manager
Uniliver Thai Services Ltd.