รูปภาพสินค้า รหัส9786163811974
9786163811974
สำหรับใช้ในการอ้างอิง สืบค้น การทำงานด้านกฎหมาย ด้านศาลยุติธรรม ประกอบการเรียน การสอน และการสอบต่าง ๆ
ผู้เขียนบุญร่วม เทียมจันทร์, ศรัญญา วิชชาธรรม

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 349.00 บาท
ราคาสุทธิ 349.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163811974
จำนวน: 465 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 210 x 20 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: THE LAW GROUP, สนพ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"คำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่" เป็นคำพิพากษาศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานในการใช้กฎหมาย เป็นตัวอย่างในการวินิจฉัย ตีความ และอธิบายตัวบทกฎหมายต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษากฎหมายจากคดีเรื่องจริง ที่ขึ้นสู่ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ซึ่งถือเป็นที่ยุติและถึงที่สุด

หนังสือเล่มนี้ได้จัดเรียงคำพิพากษาศาลฎีกาประชุมใหญ่ในประมวลกฎหมายอาญาไว้เป็นหมวดหมู่ พร้อมด้วยตัวบทกฎหมายที่คัดใจความเน้นเฉพาะในสาระสำคัญประกอบด้วยทุกฎีกา เพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจ ศึกษาค้นคว้าและการใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการกระทบสิทธิของคู่ความหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในบางฎีกา (ประชุมใหญ่) จึงได้มีการใช้ชื่อเป็นตัวอักษรย่อหรือนามสมมติแทน นอกจากนี้ยังได้รวบรวมฎีกา (ประชุมใหญ่) ในลักษณะเป็นฎีกาย่อสั้น ซึ่งท่านผู้อ่านที่สนใจสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากฎีกาย่อยาว หรือฎีกาเต็มได้โดยตรงอีกทางหนึ่ง จากศาลฎีกาหรือเว็บไซต์ของศาลฎีกา
:: สารบัญ
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 - มาตรา 69
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 - มาตรา 149
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 168 - มาตรา 268
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 274 - มาตรา 319
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 - มาตรา 340
- ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 - มาตรา 398