รูปภาพสินค้า รหัส9786163145239
9786163145239
เขียนขึ้นโดยยึดเนื้อหาการสอนวิชานี้ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลัก ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์อันยาวนานในการสอนวิชานี้เป็นพื้นฐานในการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหัวใจของวิชานี้
ผู้เขียนวันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 260.00 บาท
ราคาสุทธิ 260.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163145239
จำนวน: 236 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 262 x 11 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 21 เดือน 11 ปี 2019
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค" เขียนขึ้นโดยยึดเนื้อหาการสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลัก ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์อันยาวนานในการสอนวิชานี้เป็นพื้นฐานในการเขียน เพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึงหัวใจของวิชานี้ และสามารถนำหลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคไปใช้ประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในการทำงานทุกสาขาอาชีพ ในชีวิตประจำวัน และการับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 การกำหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 3 ความยืดหยุ่น
บทที่ 4 ทฤษฏีว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฏีการผลิต
บทที่ 6 ต้นทุนการผลิต
บทที่ 7 รายรับและกำไรจากการผลิต
บทที่ 8 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 9 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดผูกขาดแท้จริง
บทที่ 10 การกำหนดราคาและปริมาณผลผลิตในตลาดที่มีผู้ขายน้อยราย และตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด
บทที่ 11 ตลาดปัจจัยการผลิต