รูปภาพสินค้า รหัส9786163144591
9786163144591
เนื้อหากล่าวถึงวรรณกรรมยุคโบราณของไทย วรรณกรรมกฎหมายของต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้พิเคราะห์พิจารณ์แง่มุมต่าง ๆ ทางด้านภาษากฎหมายไว้อย่างลึกซึ้งแหลมคม ผสมไว้ด้วยอารมณ์ขันในบางคราว
ผู้เขียนธานินทร์ กรัยวิเชียร, ศ.พิเศษ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 220.00 บาท
ราคาสุทธิ 220.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163144591
จำนวน: 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 261 x 14 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 12 เดือน -- ปี 2019
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"ภาษากฎหมาย" คือภาษาที่ใช้สื่อสารกันในวงการตุลาการและนักกฎหมายทั่วไป เป็นภาษาวิชาการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีวิวัฒนาการเคียงบ่าเคียงไหล่มากับภาษาไทย นับตั้งแต่ยังไม่มีอักษรไทยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ในหนังสือ "ภาษากฎหมายไทย" เล่มนี้ ผู้เขียน "ธานินทร์ กรัยวิเชียร" ได้ค้นคว้าเรียบเรียงวรรณกรรมกฎหมายที่น่าสนใจ ตั้งแต่ยุคโบราณของไทยถึงปัจจุบัน ตลอดจนวรรณกรรมกฎหมายของต่างประเทศ และแง่มุมต่างๆ ทางด้านภาษากฎหมายอีกมากมาย นอกจากเอกลักษณ์ทางเนื้อหาแล้ว การใช้ภาษาไทยของผู้เขียนนั้น ได้รับการยอมรับกันว่าเป็นผู้ใช้ภาษาไทยที่ถูกแบบแผนมีศิลปะและมีรสนิยมมาเป็นเวลายาวนาน ผลงานทางวิชาการเล่มนี้จึงพร้อมมูลทั้งสาระและอรรถรส เป็นประโยชน์ยิ่งแก่นักศึกษากฎหมายโดยตรง และยังอำนวยประโยชน์รวมไปถึงนักศึกษาทางด้านภาษาหรืออักษรศาสตร์อีกด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความเป็นมาของภาษากฎหมายไทย
บทที่ 2 ภาษากฎหมายของนานาประเทศ
บทที่ 3 อิทธิพลของภาษาอังกฤษในภาษากฎหมายไทย
บทที่ 4 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับภาษากฎหมายไทยในปัจจุบัน
บทที่ 5 โวหารกฎหมายไทยที่ว่าดี, ดีนั้นประการใด?
บทที่ 6 การฝึกฝนเรื่องโวหารกฎหมาย
บทที่ 7 สรุปความ
:: ข้อมูลพิเศษ
- รางวัลสารคดีดีเด่น 2511 SEATO
- รางวัลพระเกี้ยวทองคำพระราชทานสำหรับผู้ส่งเสริมภาษาไทยดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปี 2531
- หนังสือดีใน 100 เล่มที่คนไทยควรอ่านจากงานวิจัยหนังสือดีร้อยปีไทยของ สกว.
- เพิ่มบทความชื่อ "คำอภิปรายเรื่องภาษากฎหมายไทย"