รูปภาพสินค้า รหัส9786163142719
9786163142719
ลักษณะทั่วไปของตั๋วเงิน ลักษณะของเช็ค ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินปลอม ข้อต่อสู้ของลูกหนี้
ผู้เขียนเสาวนีย์ อัศวโรจน์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 460.00 บาท
ราคาสุทธิ 460.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142719
จำนวน: 522 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 23 มม.
น้ำหนัก: 900 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 7 เดือน 12 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาวิชากฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ซึ่งเป็นวิชาสำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้เป็นเพียงสิ่งที่ใช้ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีเนื้อหาที่สั้น ไม่ซับซ้อน โดยมีคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงิน ประกอบด้วยข้อความเบื้องต้นทั้ง 7 หมวดไว้ด้วยกัน ได้แก่ หมวด 1 ลักษณะทั่วไปของตั๋วเงิน หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน หมวด 4 เช็ค หมวด 5 อายุความ หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกหลัก และตั๋วเงินหาย หมวด 7 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ตามตั๋วเงิน ทั้งหมดอธิบายด้วยถ้อยคำที่กระชับ พร้อมตัวอย่างมากมายที่จะช่วยให้เข้าใจกฎหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น
:: สารบัญ
ข้อความเบื้องต้น
หมวด 1 ลักษณะทั่วไปของตั๋วเงิน
หมวด 2 ตั๋วแลกเงิน
หมวด 3 ตั๋วสัญญาใช้เงิน
หมวด 4 เช็ค
หมวด 5 อายุความ
หมวด 6 ตั๋วเงินปลอม ตั๋วเงินถูกหลัก และตั๋วเงินหาย
หมวด 7 ข้อต่อสู้ของลูกหนี้ตามตั๋วเงิน