รูปภาพสินค้า รหัส9786163142214
9786163142214
อธิบายเนื้อหาของกฎหมายระหว่างประเทศทั้งในส่วนที่เป็นภาคสันติและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โดยอาศัยแนวทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวบทสนธิสัญญาและกฎหมายเปรียบเทียบ
ผู้เขียนประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 480.00 บาท
ราคาสุทธิ 480.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163142214
จำนวน: 608 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1045 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 2 เดือน 5 ปี 2016
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนที่เป็นภาคสันติและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ แนวทางการเขียนอาศัยทั้งแนวทางประวัติศาสตร์ การวิเคราะห์ตัวบทสนธิสัญญา และกฎหมายเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังพยายามค้นหาตัวอย่างทางปฏิบัติของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจว่ากฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างไร
:: สารบัญ
ภาค 1 กฎหมายระหว่างประเทศภาคสันติ
- บทที่ 1 สังคมระหว่างประเทศกับกฎหมายระหว่างประเทศ
- บทที่ 2 บ่อเกิดของกฎหมายระหว่างประเทศ
- บทที่ 3 กฎหมายว่าด้วยสนธิสัญญา
- บทที่ 4 ผู้ทรงสิทธิมนกฎหมายระหว่างประเทศ
- บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายระหว่างประเทศกับกฎหมายภายใน
ฯลฯ

ภาค 2 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
- บทที่ 1 กฎหมายเกี่ยวกับการใช้กำลังทางทหาร
- บทที่ 2 กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
- บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของสงครามและการขัดกันด้วยอาวุธ
- บทที่ 4 เขตหรือพื้นที่กับการใช้กำลังทางทหาร
- บทที่ 5 บุคคลที่เป็นเป้าหมายทางทหารและบุคคลที่ได้รับการปกป้องจากการถูกโจมตีรวมทั้งยานพาหนะที่ได้รับการคุ้มครอง
ฯลฯ