รูปภาพสินค้า รหัส9786163141545
9786163141545
อธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วย ยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ผู้เขียนสุธีร์ ศุภนิตย์, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163141545
จำนวน: 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 6 / 2540
พิมพ์ครั้งล่าสุด:ครั้งที่ 6 เดือน 1 ปี 1997
:: เนื้อหาโดยสังเขป
เนื้อหาสาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะเป็นการอธิบายถึงหลักกฎหมายว่าด้วย ยืมและฝากทรัพย์แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยังได้กล่าวถึงหลักกฎหมายในเรื่องเดียวกันของต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีระบบกฎหมายเหมือนกับประเทศเราหรือต่างระบบกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการศึกษาเปรียบเทียบ อันจะทำให้ได้เข้าใจในหลักกฎหมายของเราได้ลึกซึ้งขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาค้นคว้าต่อไป
:: สารบัญ
ภาค 1 สัญญายืม
- บทที่ 1 สัญญายืมใช้คงรูป
- บทที่ 2 สัญญายืมใช้สิ้นเปลือง

ภาค 2 สัญญาฝากทรัพย์
- บทที่ 3 สัญญาฝากทรัพย์ทั่วไป
- บทที่ 4 วิธีการเฉพาะฝากเงิน
- บทที่ 5 วิธีการเฉพาะสำหรับเจ้าสำนักโรงแรม