รูปภาพสินค้า รหัส9786163140104
9786163140104
กล่าวถึงสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยู่ในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดที่ว่าด้วยศาลและศาลยุติธรรม
ผู้เขียนสมลักษณ์ จัดกระบวนพล

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140104
จำนวน: 214 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 11 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ระบบศาลและหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณา ได้กล่าวถึงสาระสำคัญที่น่ารู้เกี่ยวกับศาลยุตอธรรม ซึ่งมีบทบัญญัติส่วนใหญ่อยูในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในหมวดที่ว่าด้วยศาลยุติธรรม นอกจากนั้นยังกล่าวถึงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม บทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว เป็นเรื่องที่น่าศึกษากฎหมายจำเป็นต้องศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องระบบศาล จะได้ทราบถึงความสำคัญที่เกี่ยวกับศาลยุติธรรม เช่น ศาลยุติธรรมไทยมีกี่ขั้น อำนาจศาลแต่ละชั้น เขตอำนาจศาล และอำนาจผู้พิพากษา รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายในเรื่องคุ้มครองความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่จของผู้พิพากษา ไม่ให้บุคคลอื่นหรือผู้บังคับบัญชาของผู้พิพากษาเข้ามาแทรกแซงได้ ทั้งนี้เพื่อให้ศาลได้ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ดังคำกล่าวที่ว่า "ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน"
:: สารบัญ
- หมวดที่ 1 ประวัติศาลและกระทรวงยุติธรรม
- หมวดที่ 2 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
- หมวดที่ 3 ศาลยุติธรรมระบบศาลในปัจจุบัน
- หมวดที่ 4 ระบบตุลาการ
- หมวดที่ 5 ผู้ทำหน้าที่บริหารของศาลยุติธรรม
- หมวดที่ 6 ผู้พิพากษา
- หมวดที่ 7 องค์คณะผู้พิพากษา
- หมวดที่ 8 ศาล
- หมวดที่ 9 การจ่าย การโอน และการเรียกคืนสำนวนคดี