รูปภาพสินค้า รหัส9786163140098
9786163140098
อธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง รวมทั้ง หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เหมาะสมและการนำมาใช้ในประเทศไทยต่อไป
ผู้เขียนสุรพล นิติไกรพจน์, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 150.00 บาท
ราคาสุทธิ 150.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140098
จำนวน: 184 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 120 x 183 x 10 มม.
น้ำหนัก: 170 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
สัญญาปกครอง เป็นศัพท์ทางกฎหมายที่เกิดขึ้นหม่เพียงเมื่อประมาณ 10 กว่าปีนี้ในสังคมไทย สัญญาทางปกครองคืออะไร มีความสำคัญเช่นไร หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง รวมทั้งหลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เหมาะสมและการนำมาใช้ในประเทศไทยต่อไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ความสำคัญและลักษณะของสัญญาทางปกครอง
บทที่ 2 ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
บทที่ 3 หลักเกณฑ์ทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
บทที่ 4 หลักเกณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองไทย
บทที่ 5 บทสรุป