รูปภาพสินค้า รหัส9786163140067
9786163140067
แนวคิดและทฤษฎีการเงินที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทของปริมาณเงินในการกำหนดระดับราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ...
ผู้เขียนสิปปภาส พรสุขสว่าง

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 540.00 บาท
ราคาสุทธิ 540.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163140067
จำนวน: 616 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1025 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ธรรมศาสตร์, สนพ. ม. 
เดือนปีที่พิมพ์: 10 / 2555
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"เศรษฐศาสตร์ตลาดการเงิน" เล่มนี้ ถ่ายทอดการพัฒนาใหม่ๆ รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎีทางการเงินที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทของปริมาณเงินในการกำหนดระดับราคาสินค้าและผลิตภัณฑ์มวลรวมในระบบเศรษฐกิจ เพื่อทำให้เป็นที่น่าสนใจและสามารถเข้าใจได้ง่ายสำหรับนักศึกษาและผู้สนใจ ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่รวมเข้าไว้ด้วยกันในการศึกษาเรื่องของเงิน ตลาดการเงิน และนโยบายการเงิน ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในวิชานี้ได้ดีขึ้น กรอบแนวคิดและทฤษฎีดังกล่าวไม่เพียงแต่ให้ความรู้ที่ทันสมัยเท่านั้น แต่ัยังช่วยให้นักศึกษาไม่ต้องท่องจำสาระและความจริงจำนวนมาก ซึ่งนักศึกษาจะลืมหลังการสอบ และเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญ และความเกี่ยวข้องกันของข้อโต้แย้งในการถกเถียงเรื่องของนโยบายในตลาดการเงิน และเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ที่มีลักษณะของการสอนที่สร้างความสนใจให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ
:: สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 ตลาดการเงิน
ส่วนที่ 3 สถาบันการเงิน
ส่วนที่ 4 ธนาคารกลางและการดำเนินนโยบายการเงิน
ส่วนที่ 5 การเงินระหว่างประเทศและนโยบายการเงิน
ส่วนที่ 6 ทฤษฎีการเงิน