รูปภาพสินค้า รหัส9786160847617
9786160847617
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 106.00 บาท
ราคาสุทธิ 106.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160847617
จำนวน: 284 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "งานส่งกำลังรถยนต์ (สอศ.) (รหัสวิชา 20101-2004)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชาสมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนังสือเกี่ยวกับโครงสร้างและหลักการทำงานของระบบส่งกำลังรถยนต์ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ยกรถ การถอด ประกอบ และตรวจสภาพคลัตช์ เกียร์ ข้อต่อ เพลากลาง เฟืองท้าย เพลาขับล้อ การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์ และประมาณราคาค่าบริการรถยนต์ ในเล่มอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น มีภาพประกอบเข้าใจง่าย พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 เครื่องมือทั่วไปและอุปกรณ์ยกรถ
บทที่ 2 หลักการเบื้องต้นของระบบส่งกำลัง
บทที่ 3 คลัตช์รถยนต์
บทที่ 4 กระปุกเกียร์ขับเคลื่อนล้อหน้า
บบที่ 5 กระปุกเกียร์ขับเคลื่อนล้อหลัง
บทที่ 6 เพลากลางและข้อต่ออ่อน
บทที่ 7 เฟืองท้ายรถยนต์
บทที่ 8 เพลาขับ
บทที่ 9 การบำรุงรักษาระบบส่งกำลังรถยนต์
บทที่ 10 การประมาณราคาค่าบริการระบบส่งกำลังรถยนต์
:: ข้อมูลพิเศษ
- ได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศลำดับที่ 677