รูปภาพสินค้า รหัส9786160845323
9786160845323
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา เเละคำอธิบายรายวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชาชีพชั้นนสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสุนทร ดอนชัย

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 250.00 บาท
ราคาสุทธิ 250.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845323
จำนวน: 480 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 18 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ "การออกแบบระบบไฟฟ้า (ปวส.) (รหัสวิชา 30104-2002)" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้า สาขาไฟฟ้ากำลัง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยยึดข้อกำหนดตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564 ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมท์ทุกประการ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาภายในเล่มผู้เขียนได้เรีบเรียงให้อ่านเข้าใจง่าย ประกอบด้วย กฏมาตรฐานทางไฟฟ้า บริภัณฑ์ไฟฟ้า แผงสวิตช์และการติดตั้งระยะห่าง สายไฟฟ้าและการใช้งาน การต่อลงดิน การเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ มอเตอร์ไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร เครื่องเชื่อมไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า การออกแบบระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน การป้องกันฟ้าผ่าระบบไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้าง โดยทุกบทเรียนเน้นตัวอย่างและคำถามที่เกิดจากประสบการณ์จริง มีตารางคำนวณสำเร็จในภาคผนวกให้เลือกใช้งานครบ เพื่อความสะดวกในการคำนวณออกแบบและได้อ้างอิงมาตรฐานสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซีฉบับล่าสุด มอก.11 เล่ม 101-2559 ไว้ด้วย
:: สารบัญ
บทที่ 1 กฎมาตรฐานทางไฟฟ้า
บทที่ 2 บริภัณฑ์ไฟฟ้า
บทที่ 3 แผงสวิตช์และการตั้งระยะห่าง
บทที่ 4 สายไฟฟ้าและการใช้งาน
บทที่ 5 การต่อลงดิน
บทที่ 6 การเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ
บทที่ 7 มอเตอร์ไฟฟ้า
บทที่ 8 หม้อแปลงไฟฟ้า
บทที่ 9 การออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
บทที่ 10 เครื่องเชื่อมไฟฟ้า
บทที่ 11 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
บทที่ 12 การปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้า
บทที่ 13 การออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน
บทที่ 14 การป้องกันฟ้าผ่าระบบฟ้าและสิ่งปลูกสร้าง