รูปภาพสินค้า รหัส9786160845217
9786160845217
ใช้ประกอบการเรียนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้เขียนเดชฤทธิ์ มณีธรรม, รศ.ดร., ภาคภูมิ มณีธรรม, ว่าที่ ร.ต.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 295.00 บาท
ราคาสุทธิ 295.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160845217
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 20 มม.
น้ำหนัก: 80 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ คัมภีร์การใช้งานโปรแกรม MATLAB เล่มนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะที่จะให้ผู้ที่สนใจได้ใช้โปรแกรม MATLAM ที่มีความสำคัญอย่างมากและมีประสิทธิภาพสูงในงานวิศวกรรม ปัจจุบันโปรแกรม MATLAB เป็นที่นิยมใช้งานทั่วโลก ทั้งในมหาวิทยาลัยและโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยโปรแกรม MATLAB จะมีฟังก์ชันคณิตศาสต์หรือฟังก์ชันบิวต์อิน (Built-in Function) ให้ใช้งานอย่างมากมาย เช่น การประมวลผลสัญญาณ (Signal) การประมวลผลภาพ (Images) การสื่อสาร (Communication) ฟัซซีเซต (Fuzzy Set) โครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) เป็นต้น หนังสือเล่มนี้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมคำถามท้ายบทเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
:: สารบัญ
บทที่ 1 การใช้งาน MATLAB
บทที่ 2 การวิเคราะห์สถิติและโพลิโมเมียลและการเขียนฟังชันอนุพันธ์
บทที่ 3 การสร้างกราฟิกด้วย MATLAB
บทที่ 4 การเขียนฟังชัน M.File ด้วย MATLAB
บทที่ 5 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานของ Arduino
บทที่ 6 การเขียน MATLAB ควบคุมการทำงานแบบป้อนกลับ
บรรณานุกรม