รูปภาพสินค้า รหัส9786160821587
9786160821587
เพียงเปลี่ยนความคิด ก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนได้
ผู้เขียนLinda Elder, Dr. (ลินดา เอลเดอร์, ดร.), Richard Paul, Dr. (ริชาร์ด พอล, ดร.)
ผู้แปลเดชา บุญค้ำ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 180.00 บาท
ราคาสุทธิ 180.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160821587
จำนวน: 224 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 9 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
การคิดของมนุษย์เป็นตัวบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรา คุณภาพของคนจึงถูกกำหนดโดยคุณภาพของความคิด ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อเพื่อปรับปรุงการคิดของคุณ ให้เป็นการคิดมีคุณภาพสูงสุด หรือที่เรียกว่า การคิดเชิงวิจารณญาณ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง "หนังสือเล่มนี้จะแสดงวิธีการ 25 ข้อ เพื่อการเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของคุณให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถใช้จิตควบคุมความคิด อารมณ์ ความปรารถนา และควบคุมพฤติกรรมของด้วยตัวคุณเอง ซึ่งจะส่งผลให้คุณพบความสุข ความสำเร็จในชีวิตในด้านต่างๆ อย่างคาดไม่ถึง"
:: สารบัญ
วันที่ 1 นี่คือวันสร้างความร่วมรู้สึกกับผู้อื่น
วันที่ 2 นี่คือวันแห่งการค้นหาความไม่รู้แจ้งของตัวเอง
วันที่ 3 นี่คือวันแห่งความซื่อสัตย์
วันที่ 4 นี่คือวันที่จะตรวจจับความเห็นแก่ตัวของตัวเอง
วันที่ 5 รู้นี่คือวันที่จะพุ่งเป้าไปที่ความมุ่งหมาย
วันที่ 6 นี่คือวันที่จะต้องมีความกระจ่างชัด
วันที่ 7 นี่คือวันแห่งการอยู่ในประเด็น
วันที่ 8 นี่คือวันสำหรับถามคำถามที่ลึก
วันที่ 10 นี่คือวันแห่งการควบคุมอารมณ์ของคุณ
ฯลฯ

- การอ่านย้อนยุค
- แผนปฏิบัติรายวัน
- บันทึกความก้าวหน้าประจำวัน
- แผนปฏิบัติรายสัปดาห์
- บันทึกความก้าวหน้ารายสัปดาห์
- ภาคผนวก
- หนังสือที่แนะนำให้อ่านเพื่อเพิ่มพูนยุทธวิธี
:: คำนิยม
หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อให้ผู้อ่านฝึกฝนการคิดเชิงวิจารณญาณ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสติปัญญา การคิดเชิงวิจารณญาณเป็นเรื่องทันสมัยในยุคโลกาภิวัตน์ที่ใครๆ ต่างก็พูดถึง แต่คนไทยยังมองไม่เห็นความสำคัญของเรื่องนี้เท่าใดนัก ใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้ แล้วนำไปปฏิบัติ ก็จะเป็นคนที่มีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก โดยที่ต้องไม่ละเลย และเอาใจใส่ในเรื่องคุณธรรม ศีลธรรม อันจะช่วยให้คนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
-- พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา --

จุดเด่นอีกประการหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ก็คือ ในขณะฝึกฝนการคิดอย่างมีวิจารณญาณตามหนังสือคู่มือเล่มนี้ ได้มีการสอดแทรกพัฒนา "ความดี" คือ ความยุติธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย กล่าวคือ หนังสือคู่มือเล่มนี้ ก่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง "ความคิดคู่ความดี" อันจะก่อให้เกิดคุณอนันต์ ต่อตนเอง สังคมไทย และมวลมนุษยชาติ ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างพอเพียง สันติ มั่นคง และสถาพร
-- ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ --