รูปภาพสินค้า รหัส9786160819423
9786160819423
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติการพัฒนาองค์การ ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบการวินิจฉัยปัญหา ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ เทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล กลุ่ม ระหว่างกลุ่มและองค์การทั้งหมด ฯลฯ
ผู้เขียนเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, ศ.ดร.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 200.00 บาท
ราคาสุทธิ 200.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160819423
จำนวน: 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ 
เดือนปีที่พิมพ์: 1 / 2557
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง ประวัติการพัฒนาองค์การ ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลง ตัวแบบการวินิจฉัยปัญหา ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ เทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล กลุ่มระหว่างกลุ่มและองค์การทั้งหมด การประเมินผลการพัฒนาองค์การ เงื่อนไขของความสำเร็จ และแนวโน้มของการพัฒนาองค์การ อธิบายเนื้อหาเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
บทที่ 1 ลักษณะทั่วไปของการพัฒนาองค์การ
บทที่ 2 ประวัติของการพัฒนาองค์การ
บทที่ 3 ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงองค์การ
บทที่ 4 กระบวนการปฏิบัติของการพัฒนาองค์การ
บทที่ 5 กรณีศึกษาการพัฒนาองค์การ
บทที่ 6 ตัวแบบการวินิจฉัยปัญหาองค์การ
บทที่ 7 ตัวแบบการแทรกแซงองค์การ
บทที่ 8 เทคนิคการแทรกแซงระดับบุคคล
บทที่ 9 เทคนิคการแทรกแซงระดับกลุ่ม
บทที่ 10 เทคนิคการแทรกแซงระดับระหว่างกลุ่มและองค์การทั้งหมด
บทที่ 11 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ
บทที่ 12 เงื่อนไขความสำเร็จและการยุติบทบาทของที่ปรึกษา
บทที่ 13 แนวโน้มของการพัฒนาองค์การ