รูปภาพสินค้า รหัส9786160813278
9786160813278
ภายในเล่มประกอบไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ การบัญชีต้นทุนช่วงต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์พลอยได้ และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร
ผู้เขียนเบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ, รศ.

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 175.00 บาท
ราคาสุทธิ 175.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160813278
จำนวน: 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 12 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
เดือนปีที่พิมพ์: 3 / 2556
:: เนื้อหาโดยสังเขป
"การบัญชีต้นทุน 2" เล่มนี้ เป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก การบัญชีต้นทุน 1 รายละเอียดภายในเล่มครบถ้วนตรงตามหลักสูตรของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวของการบัญชีต้นทุนช่วงต้นทุนมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ร่วมผลิตพลอยได้ และการใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อการวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหาร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการ นักบัญชี ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
:: สารบัญ
บทที่ 1 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต
บทที่ 2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิตเมื่อมีต้นทุนโอนเข้า
บทที่ 3 ของเสียในระบบต้นทุนช่วงการผลิต
บทที่ 4 การบัญชีผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทที่ 5 งบประมาณ
บทที่ 6 การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 7 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจระยะสั้น
บทที่ 8 การตัดสินใจจ่ายลงทุน