รูปภาพสินค้า รหัส9786160803385
9786160803385
เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตรระดับ ปวช. สาขาช่างยนต์
ผู้เขียนประสานพงษ์ หาเรือนชีพ

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 120.00 บาท
ราคาสุทธิ 120.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160803385
จำนวน: 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 172 x 220 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "งานวัดละเอียดช่างยนต์" โดยผู้อ่านจะได้ศึกษาและปฏิบัติการอ่านค่า การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือวัดละเอียด การใช้เครื่องมือวัดละเอียดตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานช่างยนต์ การถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบจุดระเบิด ระบบหล่อลื่น ระบบระบายความร้อน ระบบไอดี ระบบไอเสีย การติดเครื่องยนต์ การปรับแต่ง การบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ดีเซล อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย
:: สารบัญ
ใบงานที่ 1 งานวัดความโก่งฝาสูบ
ใบงานที่ 2 งานวัดความโก่งเสื้อสูบ
ใบงานที่ 3 งานวัดความโก่งหน้าแปลนท่อร่วมไอดีและไอเสีย
ใบงานที่ 4 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านลิ้นไอดีและไอเสีย
ใบงานที่ 5 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลอกนำลิ้น
ใบงานที่ 6 งานวัดระยะช่องว่างระหว่างปลอกนำลิ้นกับลิ้น
ใบงานที่ 7 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลากระเดื่องกดลิ้น
ใบงานที่ 8 งานวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลูกกระทุ้ง
ใบงานที่ 9 งานวัดความเอียงของสปริงลิ้น
ใบงานที่ 10 งานวัดความสูงของสปริงลิ้น
ฯลฯ
:: คำนิยม
เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อปฏิบัติในวิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เนื่องจากอาจารย์ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนวิชาการวัดละเอียดช่างยนต์ อีกทั้งยังมีความอุตสาหะที่จะจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้มีประโยชน์สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
-- นายศุภร บุญเนาว์--
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา