รูปภาพสินค้า รหัส9786160802074
9786160802074
หนังสือเล่มนี้เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series
ผู้เขียนวัฒนา เชียงกูล, เกรียงไกร ดำรงรัตน์, ดลดิษฐ์ เมืองแมน

ส่วนลด 0 %
ราคาปก 750.00 บาท
ราคาสุทธิ 750.00 บาท
Bookmark and Share
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786160802074
จำนวน: 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 198 x 248 x 29 มม.
น้ำหนัก: 1105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ 
ชนิดปก: ปกแข็ง 
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์ 
หน่วย: เล่ม 
สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ. 
:: เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือเล่มนี้ เป็นลำดับที่ 3 ในชุด Industrial Technical and Management Series ในหมวดของการบริหารจัดการงานบำรุงรักษา เนื้อหาในเล่มยังอยู่ในแนวทางเดิมแต่มีความลึกขึ้นในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร การพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษา รายงานเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงานบำรุงรักษา การจัดการงานบำรุงรักษา การวิเคราะห์แบบต่างๆ รวมถึงการลดและจัดอะไหล่คงคลัง การบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษา ธุรกิจบำรุงรักษา และสถิติพื้นฐานสำหรับงานบำรุงรักษา

โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย สามารถนำไปใช้ประยุกต์กับงานประจำวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมการพัฒนาซึ่งหน่วยงานต่างๆ กำลังทำอยู่ ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรได้
:: สารบัญ
บทที่ 1 วงจรชีวิตและการบำรุงรักษาเครื่องจักร
บทที่ 2 วงจรการพัฒนาสมรรถนะของหน่วยงานบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
บทที่ 3 รายงานเชิงกลยุทธ์ของการบริหารงานบำรุงรักษา
บทที่ 4 ระบบบริหารงานบำรุงรักษาโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
บทที่ 5 การจัดงานบำรุงรักษาโดยใช้ Reliability เป็นศูนย์กลาง
บทที่ 6 งานวิเคราะห์ข้อมูลการเสีย
บทที่ 7 การวิเคราะห์และคัดเลือกงานบำรุงรักษาป้องกัน
บทที่ 8 การจัดการงานบำรุงรักษาป้องกันตามแผนให้ได้ประโยชน์สูงสุด
บทที่ 9 การลดและจัดอะไหล่คงคลัง ให้ได้ประโยชน์สูงสุด
บทที่ 10 การบริหารจัดการงบประมาณบำรุงรักษา
บทที่ 11 ธุรกิจบำรุงรักษา
บทที่ 12 สถิติพื้นฐานสำหรับงานบำรุงรักษา